ARHEOLOGIA INDUSTRIALA


Arheologia industrială
este un domeniu interdisciplinar de studiu al mărturiilor, materiale sau imateriale a documentelor, a artefactelor, a stratigrafiilor şi a structurilor, a aşezărilor omeneşti şi a peisajelor urbane sau naturale, create pentru sau de către procesele industriale. Arheologia Industrială se foloseşte de metodele de investigaţie cele mai potrivite pentru a creşte gradul de înţelegere a trecutului şi prezentului industrial. În plus, ea presupune studiul tehnicilor de muncă şi producţie utilizate.

Patrimoniul industrial
este constituit din mărturiile culturii industriale care au semnificaţie istorică, tehnologică, socială, arhitecturală şi ştiinţifică. Aceste mărturii pot fi clădiri, maşini şi instalaţii, laboratoare, mori şi fabrici, mine şi situri pentru procesare şi rafinare, depozite, locuri în care energia este generată, transmisă şi folosită, structuri şi infrastructuri de transport, precum şi locuri folosite pentru activităţi sociale legate de industrie cum ar fi locuinţe, lăcaşuri de cult, clădiri pentru educaţie etc.

Perioada istorică

de interes principal se extinde de la începutul Revoluţiei Industriale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până în prezent şi examinează de asemenea rădăcinile ei pre-industriale şi proto-industriale.

extras din Carta Patrimoniului Industrial TICCIH 2003
duminică, 13 octombrie 2013

www.forcopar2.net

FORMARE DE COMPETENTE IN PROTEJAREA PATRIMONIULUI INDUSTRIAL.                Invitatia UAUIM la conferinta de difuzare a rezultatelor proiectului FORCOPAR2 


UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM  "ION  MINCU"
BUCUREŞTI, Str Academiei 18-20, 010014,    www.uauim.ro

INVITAŢIE

Avem plăcerea de a vă invita la Conferinţa de difuzare a rezultatelor proiectului FORCOPAR 2 – formare  profesională la distanţă în arheologie industrială  - conservare/conversie, de la fezabilitate la operaţionalitate, un proiect european Leonardo da Vinci  dedicat formării de competenţe în protejarea patrimoniului industrial. Conferinţa va avea loc la U.A.U.I.M în 17-19 octombrie 2013, conform programului ataşat.
Participarea Dumneavoastră ne-ar onora iar intervenţiile asupra subiectelor care vor fi dezbătute ne vor fi de folos atât pentru definitivarea proiectului cât şi pentru a aprecia dacă instituţia pe care o reprezentaţi este interesată să recomande membrilor săi formarea la distanţă în arheologie industrială în cadrul Centrului de excelenţă al U.A.U.I.M. ce urmează a fi creat.
         
Proiectul FORCOPAR 2, contractat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi coordonat de Eurocultures - Observatoire du développement socioculturel de la ville (Bruxelles) s-a derulat pe parcursul a doi ani (2012-2013) reunind parteneri de origine geografică şi profesională diversă: Universitatea "Politehnica" din Timişoara (RO) www.upt.ro, Institutul Naţional al Patrimoniului (RO) inp.org.ro, Municipul Târgu Mureş (RO) www.tirgumures.ro, Uniunea Arhitecţilor din România (RO) www.uniuneaarhitectilor.ro, Université de Haute Alsace - Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, Les Arts et les Techniques - CRESAT (FR) www.uha.fr, Université de Technologie Belfort Montbéliard - Laboratoire de Recherche et Etudes sur les Industries Technologiques et Scientifiques RECITS (FR) http://recits.utbm.fr, IRCOS - Institut Régional de Culture et Services (FR) www.ircos-cezam.fr, CILAC - Comité d'Information et de Liaison pour l'Archéologie l'étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel (FR) www.cilac.com, Conseil Consultatif du patrimoine mulhousien (FR) www.ccpm.asso.fr, Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin (FR) www.cc-stamarin.fr, AUDIS Associazone per le Aree Urbane Dismesse (IT) www.audis.it .

Arheologia industrială este un domeniu profesional relativ nou ce poate juca un rol important în dezvoltarea durabilă iar formarea de specialişti este primul pas necesar în această direcţie. Proiectul işi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor cu specializări diverse (arhitecţi, urbanişti, istorici, restauratori, lucrători din institutii publice etc.) interesaţi de patrimoniul industrial un tip de de formare continuă la distanţă adaptat constrangerilor de timp, acces la resurse, deplasări. Sistemul utilizează o platformă educativă, materiale pedagogice şi o metodologie proprii şi va fi implementat în România prin intermediul unui Centru de excelenţă ce urmează a fi creat în acest scop în cadrul U.A.U.I.M..

Conferinţa se va desfăşura în limbile franceză şi română, fiind asigurată traducerea simultană. 
Vă rugăm să confirmaţi participarea pe adresa irina_iamandescu@yahoo.com sau la fax 021 3077178. 

CONFERENCE DE DIFFUSION
BUCAREST 17-19 octobre 2013
ORDRE DU JOUR

17 octobre matin   

        9h-9h30 :       Accueil 
                                    Présentation du déroulement de la Réunion

  9h30-10h30 :       Présentation des différents participants
                                    Interventions officielles sur l'archéologie industrielle

10h30-11h00 :       Pause-Café

11h00-13h00 :       Présentation d’ensemble du projet Forcopar 2
                                    Débat
                                   
13h00-14h00 :       Pause Déjeuner


17 octobre après-midi      

14h15-16h15 :       La Plate-forme éducative : X + A. Cabral

16h15-16h45 :       Pause-café

16h45-18h00 :       Les différents matériaux pédagogiques

*****
18 octobre matin   

  9h00-10h30 :       Présentation d’ensemble du Centre FORCOPAR Roumain

10h30-11h00 :       Pause-café

11h00-12h30 :       Les différents éléments du Centre FORCOPAR

13h00-14h00 :       Pause Déjeuner

18 octobre après-midi     Travaux sur le terrain
Zone industrielle Filaret-Rahova

*****
19 octobre matin   

  9h00-10h30 :      L’implication des différents partenaires du projet Forcopar 2  dans la mise en œuvre de la formation à distance
-          Les modalités de transfert
-          Les échanges de tuteurs, d’apprenants

10h30-11h00 :      Pause-café

11h00-12h00 :     L’implication de nouveaux partenaires dans la mise en œuvre : modalités, besoins…

    12h-12h30 :     Clôture officielle
*****

Niciun comentariu: